Deutsch-polnische Kooperation für Nachhaltigkeit

Zwischen August 2018 und Februar 2019 setzt die ANU ein deutsch-polnisches Kooperationsprojekt zur Nachhaltigkeit um. Exemplarisch werden zwei „Geschenke der Natur“ im Rahmen von Workshops genutzt, um im Austausch miteinander Wissen zu vermitteln, praktische Erfahrungen zu sammeln und Möglichkeiten nachhaltigen Handelns auszuprobieren.


Geschenke der Natur: Vielfalt der Pflanzen, .9.2018 in Drei Eichen
Geschenke der Natur: Wilde Bienen – die Zeidlerei, 25.1.2019 in Potsdam


Nachfolgend finden sich verschiedene Informationen zu den Workshops:  Einladung, Handouts, Fotos, vorgestellte Spiele und Materialien.

 

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

W okresie od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. ANU zainaugurowało niemiecko-polski projekt współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W jego ramach odbyły się dwa warsztaty „Dary natury“, które umożliwiły wymianę wiedzy między sobą, zdobycie praktycznego doświadczenia i wypróbowania możliwości zrównoważonego działania:

Dary Natury: Bioróżnorodność roślin, 28-30.09.2018 w  Drei Eichen

Dary Natury: Leśne pszczoły miodne - Bartnictwo, 25.1.2019 w Poczdamie

Informacje dotyczące powyższych warsztatów (zaproszenia, ulotki, zdjęcia, prezentowane gry i materiały) są udostępnione do pobrania w formacie PDF  poniżej.